นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของหน้าเว็บไซต์

อินเตอร์คอนติเนนตัล เขาใหญ่ รีสอร์ต มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา khaoyai.intercontinental.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสและผ่านขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัย โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่าง ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เรารวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ใช้ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้บริการของเราหลังจากที่มีข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจครบถ้วนแล้ว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของรีสอร์ตในบางครั้งเพื่อความสมบูรณ์ของนโยบาย ดังนั้นขอให้ผู้ใช้เข้ามาศึกษารายละเอียดที่นี่เพิ่มเติมเป็นระยะ รีสอร์ตสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ ต่อบุคคลที่สาม หากผู้ใช้ไม่ได้ให้การยินยอม เราประสงค์อยากให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตที่ดี โดยการได้รับข้อมูล แหล่งความรู้ และบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด และเพื่อให้บรรลุความประสงค์ดังกล่าว เว็บไซต์นี้จึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ด้วยเราตระหนักดีว่าผู้ใช้ถือความเป็นส่วนตัวเป็นสำคัญ เราจึงต้องการอธิบายลักษณะของข้อมูลที่เราจัดเก็บและวิธีการที่เรานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับการใช้งานของตัวเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะบรรยายถึงข้อมูล 2 ประเภทที่มีการเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลรวมกลุ่ม คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ผ่านระบบโดยสมัครใจระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ใช้และ/หรือบริษัทที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ และเข้าใช้งานเว็บไซต์ในนามของผู้ใช้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลที่ป้อนซึ่งเกี่ยวกับบริการของเรา เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บริษัทที่สังกัด ที่อยู่จริง และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ คำว่า “ข้อมูลรวมกลุ่ม” หมายถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมและผู้ที่มาใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ เช่น รูปแบบการเข้าชม จำนวนการเข้าชมในหน้าต่าง ๆ การเข้าชมจากเว็บไซต์อื่นหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การใช้บริการบางอย่าง และความสนใจในบริการบางอย่าง ข้อมูลหรือคุณลักษณะของเว็บไซต์หรือบุคคลที่สามที่ส่งผ่านหรือพบได้บนเว็บไซต์นี้

ข้อมูลใดเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เราเก็บรวบรวม และรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อใด

เมื่อผู้ใช้สมัครรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์หรือสอบถามข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ผู้ใช้อาจจะต้องป้อนชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ดีทีสุด ข้อมูลของผู้ใช้อาจถูกนำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • วางแผนและสั่งซื้อที่พักของรีสอร์ต
  • ป้อนอีเมลของผู้ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมชิงโชคของเรา
  • ส่งข้อความเพื่อสื่อสารการตลาดหรือแบบสำรวจถึงผู้ใช้
  • ตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้
  • ปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

เราไม่ขาย ให้เช่า หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับบุคคลอื่นใด เช่น บุคคลที่สามที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่ผู้ใช้ไม่ได้อนุญาต ผู้ใช้สามารถขอให้เราลบข้อมูลของผู้ใช้ออกจากกลุ่มรายชื่อของเราได้ตลอดเวลา อีเมลทุกรายการที่ส่งไปยังกลุ่มรายชื่อดังกล่าวจะประกอบด้วยวิธีการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร

การจองห้องพักด้วยความปลอดภัย

หากผู้ใช้ตัดสินใจที่จะจองห้องพักออนไลน์บนเว็บไซต์ ผู้ใช้จะถูกส่งต่อไปยังหน้าการจองห้องพักและระบบการจองห้องพักโดยบุคคลที่สาม (“ระบบการจอง”) ซึ่งให้บริการโดย ihg.com แม้ว่าหน้าดังกล่าวจะมีหน้าตาคล้ายกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา แต่ระบบการจองดังกล่าวให้บริการโดยบุคคลที่สามซึ่งปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

การปกป้องข้อมูลของผู้ใช้

เราอยากให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารู้สึกมั่นใจในการใช้งานเว็บไซต์ในการวางแผนและเลือกจองที่พัก ดังนั้นอินเตอร์คอนติเนนตัล เขาใหญ่ รีสอร์ต (“รีสอร์ต”) จึงให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ รีสอร์ตของเรามีโปรแกรมรักษาความปลอดภัยซึ่งจัดการโดยบริษัทที่ออกแบบและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบของเราได้รับการปกป้องจากผู้ที่เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เว็บไซต์ถูกจัดเก็บอยู่ในโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์/ระบบที่ให้บริการเว็บไซต์ของเรามีการตั้งค่าด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (encryption) หรือการสลับอักขระ (scrambling) และใช้เทคโนโลยี และไฟร์วอลล์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่ทำการจองห้องพัก หรือลงทะเบียนอีเมลในฐานะลูกค้า ข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เพื่อให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัย การเพิกถอนความยินยอมในให้ใช้ข้อมูล ในกรณีที่ผู้ใช้อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว และตัดสินใจใหม่ในภายหลังว่าผู้ใช้ไม่ต้องการให้รีสอร์ตเก็บรายชื่อของผู้ใช้ไว้ในกลุ่มผู้รับจดหมายอีกต่อไป หรือไม่ต้องการให้ทางรีสอร์ตติดต่อผู้ใช้หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในลักษณะที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือที่เว็บไซต์ระบุไว้ ผู้ใช้สามารถแจ้งให้เราทราบด้วยการส่งอีเมลมาหาเราหรือคลิกที่ปุ่ม “บอกเลิกการรับข้อมูล” (unsubscribe) ที่ด้านล่างของข้อความที่เราส่งไปถึงผู้ใช้ทางอีเมล

การปกป้องข้อมูลของผู้ใช้

เราอยากให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารู้สึกมั่นใจในการใช้งานเว็บไซต์ในการวางแผนและเลือกจองที่พัก ดังนั้นอินเตอร์คอนติเนนตัล เขาใหญ่ รีสอร์ต (“รีสอร์ต”) จึงให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ รีสอร์ตของเรามีโปรแกรมรักษาความปลอดภัยซึ่งจัดการโดยบริษัทที่ออกแบบและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบของเราได้รับการปกป้องจากผู้ที่เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เว็บไซต์ถูกจัดเก็บอยู่ในโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์/ระบบที่ให้บริการเว็บไซต์ของเรามีการตั้งค่าด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (encryption) หรือการสลับอักขระ (scrambling) และใช้เทคโนโลยี และไฟร์วอลล์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่ทำการจองห้องพัก หรือลงทะเบียนอีเมลในฐานะลูกค้า ข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เพื่อให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัย การเพิกถอนความยินยอมในให้ใช้ข้อมูล ในกรณีที่ผู้ใช้อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว และตัดสินใจใหม่ในภายหลังว่าผู้ใช้ไม่ต้องการให้รีสอร์ตเก็บรายชื่อของผู้ใช้ไว้ในกลุ่มผู้รับจดหมายอีกต่อไป หรือไม่ต้องการให้ทางรีสอร์ตติดต่อผู้ใช้หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในลักษณะที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือที่เว็บไซต์ระบุไว้ ผู้ใช้สามารถแจ้งให้เราทราบด้วยการส่งอีเมลมาหาเราหรือคลิกที่ปุ่ม “บอกเลิกการรับข้อมูล” (unsubscribe) ที่ด้านล่างของข้อความที่เราส่งไปถึงผู้ใช้ทางอีเมล

ความเป็นส่วนตัวของเด็กและความยินยอมของผู้ปกครอง

โปรดทราบว่าทางรีสอร์ตไม่ได้ออกแบบเว็บไซต์นี้มาเพื่อและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลใดที่อายุต่ำกว่า 18 ปีใช้งาน ดังนั้นจึงไม่ควรให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รีสอร์ตจะไม่มีสิทธิ์รับรองผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รีสอร์ตจึงระบุอย่างชัดเจนโดยขอไม่ให้ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือส่งหรือโพสต์ข้อมูลไปที่เว็บไซต์ หากรีสอร์ตได้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดจากผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้ตั้งใจ ถ้าเราทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว เราจะไม่ให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ส่วนการเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นในภายหลังอาจจะเกิดจากผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้มาใช้งานเว็บไซต์และส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาที่เว็บไซต์ทั้งที่ไม่ได้ร้องขอโดยหรือได้รับอนุญาตจากรีสอร์ต

ลิงก์ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

รีสอร์ตของเราอาจจะแสดงลิงก์ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ที่เราเชื่อว่าอาจจะเป็นข้อมูลและบริการที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวในลักษณะเดียวกับเรา ดังนั้นเราจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการกระทำอื่นใดที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม เช่น เจ้าของเว็บไซต์ที่เราแสดงลิงค์ซึ่งเชื่อมโยงไปหา และเราก็ไม่มีอำนาจเข้าไปควบคุมกิจกรรมของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวหรือมีอำนาจในการเข้าถึงนโยบายออนไลน์ในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะทำการส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นใดไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว

ความยินยอมของผู้ใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บไซต์ แสดงว่าผู้ใช้ หรือบริษัทที่ใช้งานเว็บไซต์และส่งข้อมูลในนามของผู้ใช้ ได้ให้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์นี้แล้ว ซึ่งรวมถึงการยินยอมให้รีสอร์ตจัดเก็บและใช้งานข้อมูลดังที่ได้มีการชี้แจงไปข้างต้น และแสดงว่าผู้ใช้ หรือบริษัทที่ใช้งานเว็บไซต์และส่งข้อมูลในนามของผู้ใช้ยอมรับในข้อกำหนดของการใช้งานเว็บไซต์นี้แล้ว ในกรณีที่มีการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ต่อไปโดยผู้ใช้ไม่ได้ยอมรับในข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ถือว่าการใช้งานดังกล่าวไม่มีผลผูกพันต่อรีสอร์ต รีสอร์ตจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บนเงื่อนไขดังกล่าว

การปรับแก้นโยบายและการติดต่อรีสอร์ต

รีสอร์ตขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวของรีสอร์ตเมื่อใดก็ได้ โดยจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลไว้ในหน้านี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล ข้อมูลที่เปลี่ยนไปจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศและต่อไปในอนาคต โดยจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง หากผู้ใช้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายบนเว็บไซต์ของรีสอร์ต โปรดติดต่อ:

อินเตอร์คอนติเนนตัล เขาใหญ่ รีสอร์ต

262 หมู่ 6 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450 อีเมล: intercontinental.khaoyai@ihg.com